Torsdag 28 september 2023

Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1

Diabetes typ 1 ökar hos befolkningen. Enligt Nationella Diabetesregistrets årsrapport 2022 insjuknade 973 barn i Sverige under 2021 i diabetes typ 1, vilket är en tioprocentig ökning från föregående år. Åsa Soelberg, generalsekreterare på Barndiabetesfonden, beskriver det som en otroligt allvarlig situation.

– Det är mer än trettio skolklasser varje år som drabbas, berättar hon.

Varje år insjuknar ungefär lika många barn som vuxna i den autoimmuna sjukdomen, där kroppens immunförsvar har angripit cellerna i bukspottskörteln så att de inte längre kan producera hormonet insulin. Därmed får diabetiker en förhöjd blodsockernivå. Det finns ännu inget något svar på varför vissa människor får sjukdomen.

– Vi vet inte varför man får sjukdomen, forskningen har inte kommit längre för den får för lite stöd, säger Åsa Soelberg.

Dygnet runt-bevakning

I praktiken innebär sjukdomen att man som diabetiker måste ha ständig koll på sina blodsockernivåer och sätta in insulin. Utan insulin dör man. Diabetes typ 1 är således en obotlig, livshotande sjukdom. Åsa Soelberg berättar att för föräldrar till barn som får diagnosen är det ett ”nattsvart besked”.

– Det är en dygnet runt-övervakning av barnet, beroende på hur gammalt det är, och föräldrarna får hjälpa till att lära upp resurser på exempelvis förskola. Det är ett väldigt stort ansvar generellt.

Det finns i nuläget inget botemedel för diabetes typ 1. Åsa Soelberg menar att forskningen får för lite pengar. En av anledningarna är låg kunskap där bland annat befolkningen inte har koll på vad sjukdomen innebär.

– Man blandar ihop typ 1 diabetes med typ 2. Gemene man förstår inte sjukdomen. De tror att man bara behöver äta bättre. Generellt kan man hålla typ 2-diabetesen i schack med bra kost och motion, det är en stor skillnad från diabetes typ 1.

Hälften utvecklar syraförgiftning

Även inom sjukvården är kunskapen bristande enligt Åsa Soelberg. Nästan hälften av barnen mellan 0–2 som diagnostiserats med diabetes typ 1 har utvecklat ketoacidos, vilket är syraförgiftning, till följd av sjukdomen. Med ett blodprov kan man se om barnet har diabetes.

– Vi måste öka kunskapen hos alla aktörer, som sjukvården, barnvårdacentralerna, befolkningen. Alla måste veta mer om typ 1 diabetes, säger hon.

Det senaste årtiondet har Barndiabetesfonden sett en ökning av antalet personer som insjuknar i diabetes. Finland är det mest drabbade landet i världen – därefter kommer Sverige.

Även i Skaraborg viss ökning

Helen Andersson jobbar som diabetessköterska på diabetesmottagningen vid Skaraborgs sjukhus i Lidköping och berättar att barnmottagningen just nu vårdar 85 barn.

På barnmottagningen har man sett en viss ökning av sjukdomsfall, men Helen Andersson hänvisar till förklaringen som Nationella Diabetesregistrets årsrapport ger: befolkningstillväxt.

– Men även om man ser till befolkningstillväxt ser man att något fler barn insjuknar i diabetes typ 1, säger hon.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
Senaste nyheterna
Ingen ersättning för skador nära skyddad skog Gör dig redo för höst och vinter! Gör sig redo med nya tomter Litterära herrgården väcktes ur glömskan Så tar sig ditt barn säkert till skolan själv Världsläget styr även modet Katja föreläser om självskadebeteende och ätstörningar Vad vill du egentligen? ”Ett dråpslag mot folkbildningen” 4 av 10 kör för fort utanför skolor