Lördag 14 december 2019

Allt fler barn söker stöd hos Bris

I dag släpps Bris årsrapport ”Hur har barn det? Om barns livssituation – trender, utmaningar och möjligheter”. Den visar bland annat att fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp och kränkningar och att fler hör av sig om allvarlig psykisk ohälsa.

Rapporten lyfter ett antal utmaningar Bris ser och pekar på möjliga lösningar för att förbättra barns situation i Sverige.

Under 2016-2018 ökade antalet kontakter till Bris med 8 procent. Rapporten bygger på 77 500 telefonsamtal, chatt och mej från barn och unga till Bris under åren 2016-2018, samt aktuell forskning. Den tar upp de 10 vanligaste ämnena som barn och unga söker stöd för, allt från psykisk ohälsa, familjekonflikter, funderingar kring att vara ung, till kärlek och vänner.  

Det vanligaste ämnet när barn söker stöd hos Bris har genomgående varit psykisk ohälsa, men många samtal handlar också om våld, övergrepp och kränkningar, och om barnets vardag med familjen och skolan. En slutsats i rapporten är att barns utsatthet i skolan har ökat och att många barn upplever att vuxna inte ser, lyssnar eller förmår stötta. 

– Bris får varje dag ta del av barn och ungas berättelser om utsatthet i vardagen. Det handlar om ångest som förlamar och skrämmer, om att inte längre orka leva, frågor om var gränsen för övergrepp och kränkningar går och om att barn och unga inte vet var de kan få stöd. Det är allvarligt och samhället behöver organiseras så att barn får stöd i att hantera alla de påfrestningar livet kan innebära, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris, i ett pressmeddelande.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet