Fredag 20 juli 2018

Allt fler får rösta i nästa års val

9 september 2018 är det val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag.
9 september 2018 är det val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag.

Det blir färre förstagångsväljare vid nästa års val. I de lokala valen ökar antalet utländska medborgare som får rösta med 123 000 personer.

Den 9 september 2018 är det val i Sverige.

Med ett år kvar till valet publicerar Statistiska Centralbyrån (SCB) nu preliminära uppgifter om hur många som får rösta i val till riksdags- och kommunfullmäktige. För att få rösta måste en person ha fyllt 18 år på valdagen.

I valet till riksdagen får preliminärt cirka 7 268 000 svenska medborgare folkbokförda i Sverige rösta, vilket är 98 000 fler än i 2014 års val.

Antalet förstagångsväljare ser ut att bli 62 000 personer färre än i 2014 års riksdagsval. I valen till kommunfullmäktige ökar antalet utländska medborgare som får rösta med 123 000 personer.

Även Svenska medborgare i utlandet får rösta i riksdagsval. SCB gör ingen prognos om hur stor denna grupp blir, men 2014 var det drygt 161 000 som fick rösta från utlandet.

Det är lite fler kvinnor som är röstberättigade jämfört med män. I 2018 års riksdagsval ser andelen röstberättigade kvinnor ut att bli 50,6 procent mot 49,4 procent män. Att det är en större andel kvinnor hänger ihop med att kvinnor lever längre än män. Andelen kvinnor är uteslutande högre bland äldre personer.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer