Onsdag 26 september 2018

Allt fler skaraborgare söker om skuldsanering

Antalet skuldsatta personer som ansökte om skuldsanering ökade förra året. I Skaraborg ansökte 67 procent fler om skuldsanering under 2017 jämfört med 2016.

Den stora ökningen beror på de nya skuldsaneringslagarna som trädde ikraft i november 2016, som gjort det enklare för skuldsatta personer att ansöka om skuldsanering. Men ökningen har också gjort att väntetiderna har ökat.

Skuldsanering innebär att du slipper betala hela eller delar av din skuld.

Under 2017 ansökte 448 personer om skuldsanering i Skaraborg, jämfört med 268 personer 2016. Det visar nya siffror från Kronofogden.

Totalt fick Kronofogden in 19 000 ansökningar förra året, jämfört med 12 300 ansökningar under 2016.

Fakta 
Skuldsanering i Skaraborg
(Antal personer som sökt skuldsanering)

Kommun          2016                   2017

Essunga               8                         13
Falköping          32                       41
Grästorp              8                         17
Gullspång            3                         12
Götene                18                       26
Hjo                       10                       12
Karlsborg            8                         19
Lidköping          45                       73
Mariestad           15                       27
Skara                   20                       41
Skövde                48                       67
Tibro                     9                         14
Tidaholm            14                       36
Töreboda            9                         16
Vara                      21                       34

Fakta
Så ansöker du om skuldsanering

För att få skuldsanering måste du sakna möjligheter att betala dina skulder inom en överskådlig tid. Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden och kan få hjälp med din ansökan hos kommunens budget- och skuldrådgivare.

När du fått ett beslut om skuldsanering görs en betalningsplan. Förenklat innebär det att du får leva på existensminimum i oftast fem år. När fem år har gått är du skuldfri.

Lagändringen som gjordes i november 2016 har gjort att det är enklare att ansöka om skuldsanering, då Kronofogden efterfrågar färre uppgifter och det går att skicka in ansökan digitalt. Numera får du också två betalningsfria månader per år.

Källa: Kronofogden

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet