Onsdag 21 oktober 2020

Allt fler viltoyckor

Med hösten kommer högsäsongen för viltolyckor. Krockar med rådjur är den allra vanligaste typen. I Västra Götaland kan vi räkna med uppemot 1 800 olyckor med rådjur de närmaste två månaderna. På fem år har antalet olyckor ökat med 36 procent.

Under oktober månad sker en viltolycka var sjätte minut, dygnet runt, någonstans i Sverige. De allra flesta av dem, nästan tre-fjärdedelar, är en olycka med rådjur.

I Västra Götaland rapporterades 8 140 krockar med rådjur in till Nationella Viltolycksrådet under 2019. I hela Sverige skedde över 47 350 rådjursolyckor.

Försäkringsbolaget If har räknat ut var i landet bilister är hårdast drabbade av viltolyckor, genom att ta antalet olyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar.

– Viltolyckor är fortsatt ett stort problem i Sverige. Vi har sett en ökning av dessa under flera år och trenden ser tyvärr ut att fortsätta, säger Johan Granholm, motorexpert på If, i ett pressmeddelande.

I Västra Götaland inträffade 10,3 olyckor per 1 000 personbilar under 2019, vilket är i närheten av rikssnittet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet