Fredag 14 augusti 2020

Andel förnybar energi ökar i Sverige

Andelen förnybar energi i Sverige ökade från 54,2 procent under 2017 till 54,6 procent 2018 vilket är den högsta andelen hittills. Främst sker ökningen inom transporter samt ökad vindkraftsproduktion.

I december 2019 publicerades Sveriges femte rapport om utvecklingen av förnybar energi. Generellt ses en fortsatt uppåtgående trend för förnybar energi.

Den totala andelen förnybar energi ökade från 54,2 procent under 2017 till 54,6 procent 2018 vilket är den högsta andelen Sverige haft hittills. Sveriges åtagande enligt direktivet är att ha 49 procent år 2020.

Det som bidrar mest till detta, är den ökade användningen av förnybara bränslen i transportsektorn och en fortsatt ökad vindkraftsproduktion.

– Det är trender som pågått under flera år och än ses ingen avmattning, säger handläggare Jenny Näslund på Energimyndigheten.

Det finns även ett mål om andel förnybar energi i transportsektorn som är satt till 10 procent i direktivet och Sverige överskridet det med marginal då andelen är 29,7 procent under 2018.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet