Fredag 2 juni 2023

Ännu inte tillräckligt med vaccin

Vaccineringen mot Covid-19 i Västra Götaland tuffar på, sakta men säkert.
– Vi vaccinerar i den takt vaccinet kommer till oss, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götaland.

Enligt den ursprungliga planen skulle den första fasen där de äldsta och sköraste ingår redan ha fått båda sina doser. Nästa vecka skulle den andra fasen ha inletts. Så blir det inte. Fas 2 inleds som tidigast den första mars.
– Vi har kapacitet att vaccinera mångdubbelt fler personer än vad det finns vaccin till. Alla önskar att vi hade kommit mycket längre vid det här laget. Men på grund av bristen måste vi prioritera så att vaccinet räcker till den andra dosen för alla i fas 1, säger Kristine Rygge.
En del av skaraborgarna som bor på äldreboende och olika former av gruppboenden har fått båda doser, andra har fått sin första dos.
– Vi har också kommit lång i att vaccinera personalen på boendena och håller på att vaccinera dem som har hemtjänst, hemsjukvård och personalen där. Vi har också vaccinerat en hel del av den prioriterade sjukvårdspersonalen, berättar Kristine Rygge.

Väntar på vaccin
Ännu har alla med hemsjukvård inte fått sin första dos, trots att de hör till de sköra. Anledningen beror på att det tar längre tid att nå den gruppen eftersom de vaccineras i hemmet, andra uppsöker i de inledande faserna sin vårdcentral.
Fram till och med förra veckan hade 80 100 doser fördelats i regionen. Under årets första vecka kom 4 875 doser som fördelades bland regionens 49 kommuner. Under vecka 3 och 6 kom drygt 22 000 doser, resterande veckor har det handlat om knappt 10 000 doser i veckan.
Enligt Folkhälsomyndighetens planer ska det under innevarande vecka komma 27 520 doser och nästa vecka ska det enligt plan komma 41 590 doser.
Om läkemedelsföretagen levererar det de lovat återstår att se. Oavsett är vaccineringen efter plan eftersom tidigare leveranser varit mindre än utlovat.

Alla ska få
Det finns en oro att den som inte har datavana, eller har bank-id, ska missa sin vaccinering eftersom de inte vet hur de ska boka tid på sin vårdcentral. Det finns inte något fog för den oron.
Björn Johansson är kommunikatör för Närhälsan i Västra Götaland, lovar att ingen ska bli utan. De som hör till fas 1 och har hemtjänst ska få hjälp med tidsbokning och transport till vårdcentralen där vaccinationen ges. Andra får vaccinet på sitt boende.
Fas 2 inleds preliminärt den 1 mars, som tidigast.
De hör hit och som är från 65 år och uppåt beräknas kunna klara av att boka tid på egen hand. Vårdcentralerna ringer alla i gruppen som är över 85 år och erbjuder dem tidsbokning.
Exakt hur fas tre och fyra ska ske återstår att se. Personer som ingår i denna grupp kommer troligtvis få sitt vaccin på en lite annorlunda plats för att vårdcentralerna inte ska bli överfulla.

Fakta:
Vaccineringen av svenska folket sker i fyra faser. Prioriteringen syftar till att de som har störst risk att bli allvarligt sjuka i Covid-19 ska få vaccinet först.

Fas 1
Personer som bor på äldreboende, som har hemtjänst, hemsjukvård eller ett bor på ett boende där de får hjälp att klara vardagen och personer som bor tillsammans med personer i gruppen.
Vaccineringen inledde strax innan nyår.

Fas 2
Den andra fasen vänder sig till personer som är över 65 år. Vårdcentralerna har koll på vilka patienter som hör till riskgrupperna. Vaccineringen fortfarande inte påbörjad i Västra Götaland men inleds så snart det finns tillräckligt med vaccin.

Fas 3
Personer i åldern 60–64 år och personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, allt från demens till KOL och diabetes.

Fas 4
Till den sista fasen hör alla resten av befolkningen över 18 år.

Fakta: Folkhälsomyndigheten

Faktaruta 2
* Enligt rekommendationerna i Västra Götalandsregionen ska även den som har haft Covid-19 vaccinera sig.
* Vaccineringen är gratis för den enskilde.
* Även efter vaccinationen ska rekommendationer och råd följas eftersom det finns en risk att du kan bära smitta och smitta andra även om du inte själv blir sjuk.
* Inget av vaccinen ger hundraprocentig säkerhet, så du kan smittas av Covid-19 även efter vaccineringen. Tack vare vaccinet blir du då bara lindrigt sjuk.
Får jag någon form av intyg eller certifikat när jag har vaccinerats mot Covid-19?
* Lagom till sommaren är tanken att det ska finnas ett digitalt vaccinationsintyg som visar att du vaccinerats mot Covid-19.
Fakta: Folkhälsomyndigheten, Västra Götalandsregionen

Att tänka på:
* Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
* Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
* Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
* Umgås i en mindre krets, undvik nya nära kontakter.
* Arbeta hemifrån om det finns möjlighet.
* Testa dig vid symtom.
Fakta: Folkhälsomyndigheten

För dig som vill veta mer finns mycket bra information om Covid-19 och vaccinationen på bland annat www.folkhalsomyndigheten.se, www.krisinformation.se

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer