Söndag 7 juni 2020

Ansökan om kompensation öppen

Idrottsföreningar och specialförbund kan ansöka om kompensation för uteblivna intäkter under coronakrisen.
Idrottsföreningar och specialförbund kan ansöka om kompensation för uteblivna intäkter under coronakrisen.

Under perioden 1-15 maj kan specialidrottsförbund och idrottsföreningar ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen.

Många specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF) har haft det tufft under coronakrisen med inställda evenemang, anpassad verksamhet och stora ekonomiska konsekvenser.

Syftet med kompensationsstödet är att ge SF och IF förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott. Barn- och ungdomsverksamheten är särskilt prioriterad.

Ansökningsperioden för kompensationsstödet är 1–15 maj. Stödet gäller för förlorade intäkter eller merkostnader på grund av coronakrisen under perioden 12 mars till 30 juni. För att föreningar ska kunna söka kompensation gäller att den totala förlusten/kostnaden är på minst 15 000 kronor.

Idrottsföreningar ansöker i IdrottOnline, under fliken Idrottsmedel. Specialidrottsförbund ansöker i de mallar som RF ska ha skickat ut senast den 30 april. RF kommer bereda ansökningarna under maj och början av juni. Riksidrottsstyrelsen beräknas kunna besluta om utbetalning i mitten av juni.

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen för coronakrisen. RF påbörjade därefter arbetet med hur stödpaketet ska fördelas. En referensgrupp med tio SF samlades för att diskutera principer för fördelningen och efter flera möten i gruppen kom RF fram till ett förslag som bland annat innebär att barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet