Tisdag 25 juni 2019

Arbetslöshet bland unga fortsätter minska

Arbetsförmedlingen redovisar i mars månad den lägsta ungdomsarbetslösheten på elva år i Västra Götaland.

I mars minskade arbetslösheten bland ungdomar i Västra Götaland, 18 – 24 år, med 0,5 procentenheter jämfört med samma månad i fjol.

Den landade på 6,8 procent, vilket var den lägsta arbetslösheten i länet på elva år. Som en jämförelse var arbetslösheten bland ungdomar hela 17,5 procent i mars 2010. Arbetslösheten för de mellan 16 och 64 år var samtidigt 6,1 procent, vilket var en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med mars 2018.

– Arbetslösheten fortsätter att sjunka. Ungdomar är en grupp som tydligt gynnas av en stark arbetsmarknad och det är viktigt att många unga kommer ut i jobb och skaffar sig arbetslivserfarenhet, säger Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

– Vi har under en längre period sett en stark arbetsmarknad och det är flertalet grupper som har gynnats av läget. Även bland inrikes födda ser vi den lägsta arbetslösheten på minst elva år.

Lägst arbetslöshet bland ungdomar hade Orust kommun med 3,3 procent och högst hade Gullspång med 19,2 procent. Göteborg hade en ungdomsarbetslöshet på 6,4 procent och snittet för riket var 8,2.

Högst arbetslöshet i länet för åldersgruppen 16 – 64 år, hade Åmål med 12,8 procent och lägst Öckerö med 2,5 procent. Göteborg hade en arbetslöshet på 6,9 procent, vilket var densamma som snittet för riket.

Antalet inskrivna arbetslösa med längre tid utan arbete är relativt konstant. I slutet av mars hade 21 363 av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket är 1 150 personer färre än i fjol. Av dessa är förgymnasialt utbildade och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga överrepresenterade.

Närmare 40 procent av saknar gymnasieutbildning och 25 procent har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

På riksplan noteras också att arbetslösheten stadigt gått ner i över ett och ett halvt år. I mars är arbetslöshetsnivån i hela Sverige 6,9 procent, jämfört med 7,2 procent för ett år sedan.

– Vi har fortfarande en stark arbetsmarknad, men den stadiga minskning av antalet arbetslösa som vi har haft en längre tid har nu planat ut. Det är ett tecken på att vi har en avmattning i ekonomin och det var något vi räknade med i vår senaste prognos, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet