Onsdag 26 september 2018

Arbetslösheten fortsätter sjunka

Arbetslösheten fortsatte att minska. I slutet av året var andelen arbetslös i Sverige till 7,5 procent. I Västra Götaland var 6,5 procent inskrivna som arbetslösa. För ett år sedan var siffran 6,9 procent.

I slutet på december var 366 000 inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar. Det innebär en arbetslöshetsnivå på 7,5 procent och är en minskning med 6 000 personer på ett år.

Arbetsförmedlingens statistik visar att extratjänsterna, som är till för nyanlända och långtidsarbetslösa, nu tagit fart. I december 2017 hade 11 168 personer en extratjänst, främst i kommunerna. Många extratjänster har skapats inom vården och skolan, där det är brist på arbetskraft.

– Det är glädjande att så många arbetsgivare anställt med extratjänster och att hälften av extratjänsterna går till kvinnor. Vi ser att den här typen av insatser riktade till grupper som står långt från arbetsmarknaden är viktiga och ger resultat, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Trenden med en minskad arbetslöshet bland både inrikes och utrikes födda fortsätter, även om det är stora skillnader i arbetslöshet. Bland inrikes födda sjönk arbetslöshetsnivån från 4,3 till 4,0 procent och för utrikes födda från 22,8 till 22,2 procent.

I Västra Götalands län var i december 53 497 personer arbetslösa. Det motsvarar 6,5 procent. I december 2016 var motsvarande siffra 6,9 procent. Ungdomsarbetslösheten, de som är mellan 18-24 år, var i Västra Götaland i december 8,1 procent, mot 9,9 procent för ett år sedan. Sammanlagt handlar det om 7349 personer.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet