Onsdag 26 februari 2020

45 000 nya jobb 2020-2021

Foto: Peter Kroon
Foto: Peter Kroon

Arbetsförmedlingens prognos för 2020 och 2021 visar på en fortsatt stark arbetsmarknad. Samtidigt blir avmattningen i ekonomin allt mer tydlig. Prognosen visar på 45 000 fler sysselsatta personer. Arbetslösheten stiger till 7,4 procent år 2021.

Prognosen visar att arbetsmarknaden är god, men med dämpad efterfrågan på arbetskraft. Antalet sysselsatta fortsätter att öka men i betydligt lägre takt. För 2020–2021 beräknas antalet sysselsatta i åldrarna 16–64 år öka med 45 000 personer. 2019 ökar sysselsättningen med 27 000 personer (-0,2 procent) och för 2020 väntas antalet öka med 19 000 personer, vilket är en nedskrivning jämfört med tidigare prognoser.

– Vi har haft en period med sällsynt hög tillväxt av nya jobb. Det som håller tillbaka tillväxten de kommande åren är främst en svagare efterfrågan i omvärlden men också en fortsatt brist på utbildad arbetskraft, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker.

Enligt prognosen, som bygger på intervjuer med över 9 000 privata arbetsgivare i hela landet, avtar efterfrågan men ligger på en fortsatt hög nivå. Arbetskraften fortsätter att växa men i långsammare takt än tidigare. Fler personer står långt ifrån arbetsmarknaden vilket bidrar till en stigande arbetslöshet, samtidigt som antalet jobb inte ökar i samma takt som tidigare. Under 2020 bedömer Arbetsförmedlingen att arbetslösheten stiger från 6,8 procent 2019 till 7,2 procent. Under 2021 bedöms arbetslösheten nå 7,4 procent.

Den största utmaningen under de kommande åren är den stigande långtidsarbetslösheten. Antalet arbetslösa som varit utan arbete mer än tolv månader ökar.  Förutom en svagare efterfrågan på arbetskraft bidrar även bristen på efterfrågad kompetens bland inskrivna arbetslösa.

För Västra Götalands län visar prognosen en lägre arbetslöshetsnivå och ett högre arbetskraftsdeltagande, jämfört med riksgenomsnittet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet