Söndag 23 februari 2020

Arbetslösheten högre för kvinnor än män

För första gången sedan 2011 är arbetslösheten högre för kvinnor än för män. Arbetslöshetsnivån för kvinnor och män var i augusti 7,0 respektive 6,9 procent. Arbetslösheten totalt sett ökar för andra månaden i rad och bedöms fortsätta öka framöver.

I slutet av augusti var arbetslöshetsnivån 7,0 procent, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i fjol. I slutet av augusti var 350 000 personer arbetslösa, det är 8 000 fler än för ett år sedan.

– Arbetslösheten kryper uppåt vilket hänger samman med en avmattning av ekonomin. Arbetslösa som har svårare att få fäste på arbetsmarknaden är de som drabbas först av en konjunkturavmattning, det gäller bland annat utrikes födda kvinnor med kort utbildning, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Antalet kvinnor som varit utan arbete i mer än 12 månader har också ökat, med 1 500 till 74 000 jämfört med för ett år sedan. Ökningen återfinns nästan uteslutande bland utrikes födda kvinnor med kort utbildning.

– Utbildningsnivån har stor betydelse för möjligheterna att få ett arbete. Det visar sig bland annat genom att personer med gymnasial utbildning eller högre svarade för närmare 90 procent av sysselsättningsökningen bland utrikes födda under 2018, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

I augusti varslades 1 800 personer om uppsägning. Det är lägre än genomsnittet under de senaste tolv månaderna som är cirka 3 800 varslade per månad.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet