Onsdag 3 juni 2020

Arbetslösheten vände uppåt 2019

Foto: AF/Peter Kroon
Foto: AF/Peter Kroon

Under 2019 skedde ett trendbrott där arbetslösheten övergick till att öka efter att ha minskat under en längre period. 

Antalet inskrivna arbetslösa ökade under 2019. Det beror på avmattningen i ekonomin och att arbetskraften samtidigt har fortsatt att växa i god takt.

– Under 2019 har arbetslösheten ökat. Det hänger samman med färre nya jobb samtidigt som fler söker arbete, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

I slutet av december ökade antalet inskrivna arbetslösa med drygt 29 000 till 374 000 personer jämfört med föregående år. Under samma period ökade arbetslöshetsnivån med 0,4 procentenheter till 7,4 procent.

Under 2019 ökade arbetslösheten på bred front. Antalet inskrivna arbetslösa ökade för både kvinnor och män, för inrikes och utrikes födda och oavsett utbildningsnivå. Långtidsarbetslösheten började också att öka. Framför allt bland de med längst tider utan arbete, två år och mer.

Arbetsförmedlingens prognos visar att arbetsmarknadsutsikterna framöver är goda och det finns ett fortsatt stort behov av arbetskraft med minst gymnasial utbildning.

-Under de senaste åren har jobbtillväxten historisk sett varit stark, och dämpas nu från höga nivåer, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet