Lördag 23 oktober 2021

Årets bruttoavverkning väntas bli hög

HÖJDER. Skogsstyrelsens prognos pekar på att årets bruttoavverkning kommer nå nya höjder. Foto: Kerstin Ström/Skogsstyrelsen
HÖJDER. Skogsstyrelsens prognos pekar på att årets bruttoavverkning kommer nå nya höjder. Foto: Kerstin Ström/Skogsstyrelsen

Enligt Skogsstyrelsens prognos kan den svenska bruttoavverkningen i år öka till närmare 96 miljoner skogskubikmeter. 

Bruttoavverkningen 2020 uppgick enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik till 93,3 miljoner skogskubikmeter. Men enligt Skogsstyrelsens prognos kan nu årets avverkning öka till 96 miljoner skogskubikmeter.

Den uppskattade ökningen förklaras av en ökad produktion av sågade trävaror i kombination med en minskad nettoimport av rundvirke.

Regional avverkningsstatistik

Den länsvisa avverkningsstatistiken är nu uppdaterad med statistik för perioden 2018–2020. Denna statistik visar att Västerbottens län utgör det län där avverkningen är störst. Omkring 10 procent (9,0 miljoner skogskubikmeter) av den svenska avverkningen sker i Västerbottens län. Västerbottens län följs av Västra Götalands län där i genomsnitt 8,8 miljoner skogskubikmeter avverkas per år.

Fakta: förklaring

Bruttoavverkning: Total avverkad stamvolym, även det som lämnats kvar i skogen. Mäts i skogskubikmeter (m3sk) som betyder stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet