Söndag 19 augusti 2018

Avgörande dom om litet vattenkraftverk

En ägare till ett litet vattenkraftverk i Jämtland slipper riva ut sitt minikraftverk. Det står klart sedan högsta juridiska instans gett ägaren rätt mot länsstyrelsen. Fotot är dock taget vid damm i Nossan i Skaraborg.
En ägare till ett litet vattenkraftverk i Jämtland slipper riva ut sitt minikraftverk. Det står klart sedan högsta juridiska instans gett ägaren rätt mot länsstyrelsen. Fotot är dock taget vid damm i Nossan i Skaraborg.

En ägare till ett litet vattenkraftverk i Jämtland slipper riva ut sitt minikraftverk. Det står klart sedan högsta juridiska instans gett ägaren rätt mot länsstyrelsen.

Ett uppmärksammat principiellt fall där Jämtlands länsstyrelse krävt att en vattenkraftsägare i Jämtland måste riva ut sitt vattenkraftverk har nu avgjorts vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

Domen innebär att trädgårdsodlaren Curt Jonsson får behålla sitt minikraftverk i Edsån utanför jämtländska Strömsund. Minikraftverket har försett hans släktgård med ström sedan 1930-talet.

Länsstyrelsen i Jämtland hade dock bedömt verket som olagligt efter som det saknar tillstånd och ville se det utrivet. Curt Jonsson överklagade till mark- och miljödomstolen som gick på länsstyrelsens linje att verket ska rivas ut.

Men i högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, har Curt Jonsson nu fått rätt.

– Jag tycker länsstyrelsen kan släppa på sin prestige och be om ursäkt till Curt Jonsson för att ha orsakat honom mycket lidande, säger juristen Mats El Kott som företrätt Curt Jonsson, till P4 Jämtland.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer