Söndag 5 februari 2023

Avtal tecknat gällande ett nytt badhus

NYTT. Ett avtal har nu tecknats mellan Lidköpings kommun och NCC kring ett nytt badhus.
NYTT. Ett avtal har nu tecknats mellan Lidköpings kommun och NCC kring ett nytt badhus.

Lidköpings kommun har tecknat avtal med NCC om att projektera det nya badhuset som ska ligga vid Framnäs. 

– Arbetet har pågått under lång tid med förstudie och upphandling och nu känns det bra att vi kan börja att projektera. Det har varit en lång resa men samtidigt har vi har lagt en bra grund för det fortsatta arbetet tillsammans med NCC. Med den kompetens som finns hos NCC när det gäller att bygga badhus går vi nu in i projektering med positiv anda säger Lennart Jonsson, områdeschef på Projekt & Bygga i Lidköpings kommun.

Projekteringen utgör en utrednings-, program-, projekterings- och kalkylfas som alltid sker före en byggnation. Det handlar till exempel om att fastställa byggnadens konstruktion, hur den ska uppföras och vilka installationer som krävs.

Startar direkt

– Tillsammans med kommunen inleder vi nu projekteringen av det nya badhuset så det blir miljömässigt och tekniskt hållbart. NCC har gedigen erfarenhet av att bygga bad- och simanläggningar i samverkan och den kunskapen ser vi fram emot att ta med oss till Lidköping, säger Peter Höög, avdelningschef NCC Building Sweden.

Projekteringen startar direkt och beräknas vara klar vid årsskiftet 2022/2023. Projekteringsfasen efterföljs av en fas 2 som är genomförande och då tecknas ett nytt avtal.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet