Tisdag 21 augusti 2018

-Avskaffa sjukhusstyrelserna

På tisdag beslutar regionfullmäktige om hur pengarna ska fördelas nästa år i Västra Götalandsregionen.
På tisdag beslutar regionfullmäktige om hur pengarna ska fördelas nästa år i Västra Götalandsregionen.

-Avskaffa sjukhusstyrelserna.
Det föreslår forskare som granskat regionens politiska organisation.

Högskolan i Borås har, på uppdrag av regionstyrelsen, utvärderat Västra Götalandsregionens politiska organisation.

-I det stora hela gör politikerna ett bra jobb. Vår uppfattning är att regionen är ett exempel på problem som kännetecknar regioner, landsting, kommuner i allmänhet, konstaterar professor Rolf Solli som lett utvärderingen.

Begränsad kontakt

Forskarna konstaterar att kontakterna mellan den politiska organisationen och enskilda medborgare är mycket begränsad. Medborgare har svårt att orientera sig i regionens organisation och syftet med regionens medborgardialog behöver förtydligas.

Det är svårt för politikerna att tränga in i varje ärende och det behövs därför utbildningsinsatser för förtroendevalda. Forskarna konstaterar att tjänstemännen också styr huvuddelen av ärendena.

Överraskade

Beställar-utförarmodellen, som används för att styra regionens verksamheter, infördes redan när regionen startade 1998. Forskarna är överraskade över att regionen så uthålligt hållit fast vid sin styrmodell.

De föreslår inte heller att den ska skrotas. Däremot menar det att den lett till oklarheter om vem som har ansvar för vad som görs och inte görs i regionen. Om det uppstår avvikelser i ekonomi eller prestationer så accepteras de i allmänhet. Det finns allt fler aktörer som beställer. Utförarstyrelserna bildar ibland en försvarsmur mellan de olika beställarna och verksamheten, skriver forskarna.

Sjukhusstyrelser?

-De grumliga ansvarsförhållande som råder måste redas ut, skriver forskarna och föreslår att utförarstyrelserna skrotas.

Ett sådant exempel är styrelsen för Skaraborgs sjukhus.

-Utförrarstyrelserna har förlorat sin uppgift och har intagit en klassisk förkämparroll i förhållande till ägare och beställare, står det i rapporten.

Enligt forskarna behövs de inte. Istället föreslås en produktionsstyrelse som har tydlig distans till förvaltningen,.

Forskarna vill också att de beställande hälso-och sjukvårdsnämnderna inte baseras på någon geografisk indelning.

Rapporten är ett underlag för politikerna. Ett förslag till ny politisk organisation kommer efter årsskiftet och regionfullmäktige ska slutligen fastställa den politiska organisationen under våren.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer