Fredag 22 januari 2021

Böter för brott mot pandemilagen?

FÖRSLAG. Riksåklagaren föreslår böter på 2 000 kronor för den som överträder vissa regler i pandemilagen.
FÖRSLAG. Riksåklagaren föreslår böter på 2 000 kronor för den som överträder vissa regler i pandemilagen.

Riksåklagaren föreslår att överträdelser av vissa regler i den tillfälliga covid-19-lagen ska ge 2 000 kronor i böter.

Den 8 januari fattade riksdagen beslut om den tillfälliga covid-19-lagen, som ger regeringen och i vissa fall kommuner möjlighet att utfärda straffsanktionerade föreskrifter som riktar sig mot enskilda personer. Föreskrifterna kan röra förbud mot att vistas på vissa platser (parker, badplatser m.m.) och förbud mot att samlas i sällskap av en viss storlek. Personer som överträder föreskrifterna kan dömas till penningböter.

Riksåklagaren föreslår att överträdelser av de föreskrifter som kan komma att utfärdas enligt covid-19-lagen ska innebära 2 000 kronor i böter vid ordningsbot, som är en bot som kan utfärdas av polisen direkt på plats. En godkänd ordningsbot är jämställd med en dom som vunnit laga kraft.

Bötesbeloppet är valt så att det ska framstå som rimligt och adekvat och därmed få acceptans i samhället.

Kort remisstid

– Beloppet bör vara tillräckligt högt för att signalera att överträdelsen är allvarlig. Samtidigt kommer straffansvaret att träffa ungdomar i åldrarna 15–18 år, som normalt har lägre påföljder än vuxna. Det är också så att en överträdelse både kan innebära risk för stor smittspridning och ingen risk för smittspridning alls, säger riksåklagaren Petra Lundh i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vår samlade bedömning är att 2 000 kronor är en lämplig nivå. Vid allvarligare fall av smittspridning finns möjlighet att använda annan lagstiftning, som till exempel vållande till sjukdom enligt brottsbalkens tredje kapitel.

Förslaget ska nu remitteras till berörda myndigheter. Remisstiden blir kort, så att beslut preliminärt kan fattas redan den 18 januari och de nya bötesbeloppen träda i kraft den 27 januari 2021.

Fakta: Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot

Det är riksåklagaren som beslutar om vilka brott som ska ge ordningsbot och hur höga bötesbeloppen ska vara. Reglerna finns i Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott, den så kallade ordningsbotskatalogen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet