Onsdag 26 september 2018

Brist på hyresrätter

255 av 290 kommuner råder bostadsbrist. Främst på hyresrätter. Trots detta kommer fyra av tio kommunala bostadsbolag inte att bygga klart några lägenheter under 2018. Det visar en kartläggning som tidningen Dagens Samhälle gjort.

Bostadsbristen omfattar idag 255 av 290 kommuner. En ökning med 72 kommuner på två år. Värst är läget i tättbefolkade områden. Av de tio största bolagen i Dagens Samhälles undersökning som inte räknar med att färdigställa några bostäder i år, är samtliga verksamma i kommuner med bostadsbrist. Det gäller till exempel Botkyrka, Södertälje, Sollentuna, Mölndal, Sigtuna, Solna och Falun.

Det råder brist på hyresrätter i allt fler kommuner.

– Vi kan inte ta ansvar för hela bostadsbehovet. Dessutom bygger privata aktörer numera hyresrätter i Södertälje, och då finns det inte samma behov för kommunen att varje år göra investeringar i nya bostäder, säger Boel Godner (S), ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje.

Stora allmännyttiga bostadsbolag som har flest inflyttningsklara bostäder under 2018 finns i Malmö, Uppsala, Stockholm, Lund, Halmstad, Göteborg, Haninge och Växjö.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet