Fredag 20 juli 2018

Budget för mer nära vård

När hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland nu fastställt sin detaljbudget för 2018 så är fokus att förstärka primärvården och den nära vården.

Under nästa år kommer det långsiktiga arbetet med att ställa om hälso- och sjukvården i Västra Götaland att fortsätta genom att bygga ut den nära vården.

Några av de aktiviteter som ska genomföras för att nå målet är att:

• Utreda möjligheterna att införa obligatorisk tjänstgöring i allmänmedicin för vissa ST-läkare.
• Etablera hemsjukvårdsläkarteam i alla stadsdelar och kommuner. Närsjukvårdsteam kommer att vara infört i stora delar av Västra Götaland.
• Kartlägga och utvärdera mobila verksamheter inom psykiatri och palliativ vård.
• Starta ett pilotprojekt i Göteborgsområdet med mobila palliativa team för barn. Projektet ska ligga till grund för ett bredare införande i hela regionen
• Utvärdera närakuten på Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset i Göteborg, för att eventuellt införa fler närakuter i regionen.

Specialiserad vård som invånarna behöver mer sällan kan komma att koncentreras till färre platser för att förbättra kvaliteten och tillgängligheten, menar styrelsen. Under nästa år kommer därför förslag att tas fram på vilken vård som kan koncentreras till färre platser.

Under nästa år satsar hälso- och sjukvårdsstyrelsen 200 miljoner kronor på att förbättra akutsjukvården. Målet är att 90 procent av patienterna ska ha en vistelsetid på max fyra timmar på akutmottagningen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet