Lördag 18 augusti 2018

Carina Ohlsson har fått uppdrag i Europarådet

Riksdagsledamot Carina Ohlsson (S), Lidköping, valdes på måndagen till vice ordförande i Europarådets sociala kommitté.

Carina Ohlsson, 60, är sedan 1998 riksdagsledamot. Hon sitter i riksdagens socialförsäkringsutskott. Dessutom är hon ordförande för det Socialdemokratiska kvinnoförbundet.

Sedan 2006 ingår Carina Ohlsson i Sveriges delegation i Europarådet. Carina Ohlsson valdes på måndagen till vice ordförande i Europarådets sociala kommitté (Social affairs, health and sustinable development) som hanterar frågor som rör sociala frågor, hälsa och hållbar utveckling.

Europarådet grundades 1949 efter andra världskriget. Idag består den parlamentariska församlingen av 324 ledamöter från 47 medlemsländer.

Europarådet ska inte sammanblandas med EU (Europiska unionen) och dess Europeiska råd, som består av regeringscheferna i EU:s medlemsstater.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet