Söndag 23 februari 2020

Dags att rösta om länets sju underverk

I snart ett års tid har Västarvet, Västra Götalandsregionens förvaltning för natur- och kulturarv, nominerat ett kulturarv i vardera av regionens 49 kommuner. På måndag startar omröstningen på Västarvets Facebooksida.
I snart ett års tid har Västarvet, Västra Götalandsregionens förvaltning för natur- och kulturarv, nominerat ett kulturarv i vardera av regionens 49 kommuner. På måndag startar omröstningen på Västarvets Facebooksida.

Vaholms brohus i Tidan. Karlsborgs fästning. Skara domkyrka. Läckö slott.
49 kulturmiljöer konkurrerar om att bli en av Västra Götalands sju underverk. Från måndag kan alla delta i omröstningen.

I snart ett års tid har Västarvet, Västra Götalandsregionens förvaltning för natur- och kulturarv, nominerat ett kulturarv i vardera av regionens 49 kommuner. Varje söndag har en ny nominering presenterats på Västarvets Facebooksida. På måndag den 2 september startar omröstningen för att ta reda på vilka av dessa 49 som ska bli Västra Götalands sju underverk.

– Vi bor i ett stort län, rikt på kulturmiljöer av de mest skilda slag, från fornlämningar och medeltida kyrkor till fantasieggande industrimiljöer och det moderna samhällets kulturarv, konstaterar Marie Odenbring Widmark på Västarvets enhet för kulturmiljö.

Lokal historia

Att lyfta fram en värdefull kulturmiljö som ett potentiellt underverk i var och en av länets kommuner bidrar förhoppningsvis till att sätta fokus på regionens spännande kulturarv. Att välja olika typer av miljöer för att fånga mångfalden har varit ett medvetet val och tillsammans speglar de olika delar av länets rika historia.

Men självklart finns det många fler intressanta platser och allmänheten har därför uppmanats bidra med egna tips och förslag på platser att besöka i de olika kommunerna. Dessa tips har samlats som bubblare under respektive kommuns underverk på Västarvets hemsida. På så vis får den upptäcktslystne möjlighet att undersöka fler intressanta platser när man ändå är i närheten av ett potentiellt underverk.

– Vi hoppas att vi har kunnat bidra med att skapa större kännedom om den lokala historien, spännande platser och att inspirera till utflykter runtom i vår fantastiska närmiljö, säger Anna Härdig, digital kommunikatör på Västarvet.

Omröstningen avslutas på torsdag morgon den 5 september. De sju nominerade kulturmiljöerna som då fått flest röster blir Västra Götalands sju underverk. Resultatet kommer att presenteras på den sista av Kulturarvsdagarna 2019, alltså söndagen den 8 september.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet