Lördag 3 juni 2023

Delar av sjukhusens underskott skrivs av

Sjukhusens stora underskott från förra året skrivs delvis av.
Sjukhusens stora underskott från förra året skrivs delvis av.

På tisdagen beslöt en enig regionstyrelse, på förslag från oppositionen i form av Grönblå samverkan, att delvis avskriva sjukhusens underskott för 2022.
Avskrivningarna fjolårets första åtta månader då pandemins effekter gjorde sig gällande.

Regionstyrelsen beslöt också att sjukhusens ekonomi ska genomlysas externt och att budgetuppföljningen ska intensifieras samt att kollektivtrafikens självfinansiering ska öka från 2024.
– Den tuffa tiden framför oss kräver ett politiskt ledarskap som kan möta utmaningarna och agera beslutsamt för att säkerställa en stabil och hållbar ekonomi. Delvisa avskrivningar av underskott kan vara en temporär lösning, men det är viktigt att se till att sjukhusens ekonomi är långsiktigt stabil. Det är genom stark styrning och effektiv ledning som vi kan navigera genom dessa utmaningar och bygga en bättre framtid för våra invånare, säger Lars Holmin (M) regionstyrelsens vice ordförande.
– Det är rimligt att delvis avskriva sjukhusens underskott från 2022 med tanke på covid-19 och pandemin, men att avskriva allt vore ett oansvarigt ledarskap, säger Pär Lundqvist (L), regionråd.

Dyrare biljetter i kollektivtrafiken
Regionstyrelsen beslöt även att ta fram en ekonomisk plan för hur kollektivtrafiken ska finansieras mer långsiktigt. Biljettpriserna i kollektivtrafiken ska på sikt öka så att Västtrafiks självfinansieringsgrad uppgår till 50 procent.
– En väl fungerande kollektivtrafik en viktig pusselbit för att kunna bo, leva och jobba runt om i hela regionen. Ska det vara möjligt krävs en långsiktig hållbar finansiering av kollektivtrafiken där självfinansieringsgraden ökar. Lägre biljettpriser låter naturligtvis bra, men urholkar ekonomin. Västtrafik behöver få tillräckligt med ekonomiska resurser, annars väntar nedläggning av bussar och tåg i såväl våra städer som på landsbygden, säger Cecilia Andersson (C), regionråd.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer