Fredag 25 juni 2021

Digital upplevelsevandring i Fornbyn

DIGITALT ÄVENTYR. Genom att scanna QR-koder utanför stugorna i Fornbyn i Skara får besökaren träffa fiktiva bybor. Det digitala äventyret har sin grund i ett examensarbete på Högskolan i Skövde. Illustration: Christina Jonsson
DIGITALT ÄVENTYR. Genom att scanna QR-koder utanför stugorna i Fornbyn i Skara får besökaren träffa fiktiva bybor. Det digitala äventyret har sin grund i ett examensarbete på Högskolan i Skövde. Illustration: Christina Jonsson

Med hjälp av QR-koder och hemsidor ska historien väckas till liv i Fornbyn i Skara. Allt sker i mobilen. Niclas Loodus-Dristig, tidigare student på Högskolan i Skövde och nu digital utvecklare på Västergötlands museum, har tagit fram ett nytt verktyg för det interaktiva äventyret.

Fornbyäventyret är ett innovativt berättandeverktyg där besökare med hjälp av QR-koder och länkade hemsidor kan uppleva ett interaktivt äventyr. I friluftsmuseet förflyttas besökaren, med hjälp av mobiltelefonen, tillbaka flera hundra år i tiden.

– Genom att scanna QR-koder som finns uppsatta utanför byggnaderna får besökaren träffa en fiktiv bybo kopplad till huset. Byborna hör alla hemma i ett förindustriellt bondesamhälle, cirka år 1790-1830. Man får bland annat träffa en dräng, en klockare, en gårdsfru, ett fattighjon och en bysmed. Alla har var sitt problem som besökaren kan hjälpa dem med, förklarar Niclas Loodus-Dristig.

Den övergripande berättelsen handlar om att älvor dykt upp i Fornbyn och ställt till problem. Besökaren måste tillsammans med Kattis Uggla som är guide och berättare under vandringen lösa de olika problemen åt byborna.

Grunden till vandringen

Fornbyäventyret, som är ett nytt verktyg för berättande pedagogik, är ett samarbete mellan Västergötlands museum och Högskolan i Skövde. Satsningen är finansierad av Leader nordvästra Skaraborg som är en del av EU:s landsbygdsprogram.

Skarabon Niclas Loodus-Dristig är en given koppling i samarbetet mellan Högskolan i Skövde och Västergötlands museum. För ett år sedan gick Niclas ut magisterprogrammet ”Digitalt berättande: spel och kulturarv” på Högskolan i Skövde. Hans examensarbete ligger nu som grund för arbetet med Fornbyäventyret.

På söndag, den 13 juni, när Fornbyn i Skara har 100-årsjubileum är det premiär för det digitala äventyret som främst vänder sig till barn mellan 5-10 år.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet