Lördag 16 januari 2021

Digitala vårdmöten ökade med över 200 procent – på en månad

Ann-Sofie Kvist är utvecklingsledare IT och samordnare för införandet av Mitt vårdmöte vid Skaraborgs Sjukhus Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus
Ann-Sofie Kvist är utvecklingsledare IT och samordnare för införandet av Mitt vårdmöte vid Skaraborgs Sjukhus Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Coronapandemin har medfört att hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen tvingats hitta alternativa sätt för att kunna fortsätta träffa patienterna, Efter en blygsam start för ett år sedan ökade antalet digitala vårdbesök via appen Mitt vårdmöte med över 200 procent under april 2020.

Ann Söderström är hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR). Hon tycker att det är bra att organisationen fått upp tempot i utveckling av digitala tjänster.

” Ökad användning av digitala vårdformer och tjänster är en del av det stora förändringsarbete inom sjukvården som pågår sedan tidigare i VGR och innefattar även koncentration av vård, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och en utbyggnad av den nära vården. Pandemin har skapat en efterfrågan på digitala tjänster som har gjort att vi fått en snabbare utveckling än annars”, säger hon i ett pressmeddelande.

Appen Mitt vårdmöte är VGR:s främsta verktyg för att möta patienter digitalt inom hälso- och sjukvården och ska förenkla, effektivisera och tillgängliggöra patienters och invånares kontakt med vården. Den började introduceras under våren 2019, men det var först ett år senare som användandet verkligen tog fart. Detta accelererade framförallt under april 2020, då det registrerades 8 530 besök via appen. En ökning med 239 procent på bara en månad jämfört med hela perioden januari-mars, då det registrerades totalt 3 570 digitala besök.

Mellan januari och mars i år hade Skaraborgs sjukhus 290 digitala vårdmöten totalt. I april månad uppgick antalet till 1 100.

I dagsläget är det drygt 332 mottagningar i VGR som använder Mitt vårdmöte. Även 39 privata vårdgivare använder appen.

” Nu när Covid-19 har påverkat allt i vårt samhälle så var många mottagningar tvingade att hitta alternativ till att kunna möta sina patienter utan att kalla dem på fysiska besök. Så man kan lugnt säga att användandet av Mitt vårdmöte fullkomligt har exploderat i hela VGR och inte minst här hos oss”, säger Ann-Sofie Kvist, utvecklingsledare IT och samordnare för införandet av Mitt vårdmöte vid Skaraborgs Sjukhus.

Hon tillägger:

” Vi har fått väldigt positiv respons från både vårdgivare och patienter som ser många fördelar med att mötas digitalt, så det här har helt klart kommit för att stanna.”

Patienterna genomför mötet via appen  sin smartphone eller surfplatta eller dator. Såväl vårdgivaren som patienten behöver en web- eller mobilkamera aktiverad och hörlurar för att få god kvalité på ljudet. Vid behov kan flera parter delta i samma möte och för de patienter som behöver kan ett ombud delta.

Ann-Sofie Kvist menar, att fördelarna med appen är flera; den är framförallt väldigt enkel att använda, både för vårdgivaren och för patienten, den sparar mycket tid i form av resor, patienten behöver inte ta ledigt från jobb eller skola i samma utsträckning och vissa behandlingar har visat sig till och med ge bättre resultat via appen än ett fysiskt besök.

” Även vårdgivarna ser en tidsbesparing, då digitala möten ofta blir mer effektiva än fysiska möten och vi som vårdgivare blir mer tillgängliga för patienterna. I de fall det är möten med flera parter blir vinsten med resor än större då alla kan delta i samma möte från den plats där de befinner sig. En effekt vi också hoppas nå är att färre patienter uteblir från sina bokade besök”, säger hon.

Passar inte alla

Däremot passar digitala möten inte alla patienter och mottagningar.

” Det kommer aldrig passa alla, då vissa besök och undersökningar måste utföras fysiskt av olika orsaker. Vi ser dock att det passar i väldigt många fall där man tidigare kallat patienten till ett fysiskt besök då ett telefonbesök inte är tillräckligt. Att kunna se varandra i mötet har ett stort mervärde och är tillräckligt i många fall och då krävs inte det fysiska besöket.”

Per Jacobsson är regional samordnare Digitala Vårdmöten inom Västra Götalandsregionen. Han menar att Coronakrisen har bidragit till att skynda på omställningen till digitala lösningar.

” Vården har tvingats vara innovativ och tänka i nya banor, till exempel genom att träffa patienter i videosamtal. Samtidigt öppnar tekniken nya möjligheter för vårdpersonalen att arbeta på distans. Vården har också blivit mer tillgänglig för den som av olika anledningar har svårt att ta sig till en mottagning. Den ökade efterfrågan på digitala vårdtjänster har också lyft behovet av att få de olika tjänsterna att fungera bra tillsammans”, säger Per Jacobsson.

 

Fakta

Så här ser utvecklingen ut för antalet digitala vårdmöten inom Västra Götalandsregionens sjukhusförvaltningar 2020, enligt preliminär statistik och ungefärliga siffror från Koncernstab hälso- och sjukvård:

Skaraborgs Sjukhus:

januari-mars: 290

april: 1 100

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

januari-mars: 1 380

april: 3 490

Södra Älvsborgs sjukhus:

januari-mars: 700

april: 1 250

Sjukhusen i väster

(Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus. I dessa siffror ingår också ett antal testbesök.):

januari-mars: 500

april: 1 110

NU-sjukvården:

januari-mars: 140

april: 610

Regionhälsan (regiongemensamma verksamheter):

januari-mars: 560

april: 970

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer