Fredag 14 maj 2021

Djurskyddskontrollen har påverkats av pandemin

FÄRRE KONTROLLER. Länsstyrelserna genomförde 12 procent färre djurskyddskontroller i fjol jämfört med 2019. Minskningen bottnar i den nu pågående pandemin.
FÄRRE KONTROLLER. Länsstyrelserna genomförde 12 procent färre djurskyddskontroller i fjol jämfört med 2019. Minskningen bottnar i den nu pågående pandemin.

På grund av pandemin har färre djurhållare kunnat besökas under 2020. Detta har lett till att länsstyrelsernas djurskyddskontrollverksamhet har minskat under 2020 och en större andel av kontrollverksamheten har istället hanterats genom administrativ handläggning.

Länsstyrelserna genomförde 19 450 kontrollinsatser vilket är en minskning med 12 procent jämfört med 2019.

Kontrollinsatserna under 2020 bestod av:

* 8 185 fysiska kontroller,

* 9 471 kontrollinsatser i form av administrativ handläggning från kontoret utifrån en prioritering om det är lämpligt, samt

* 1 794 tillståndsprövningar och besiktningar av transporter.

Vanligaste bristen

– Resultaten visar att pandemin har påverkat länsstyrelsernas kontrollarbete. Påverkan har skett på olika sätt och i varierande grad. Merparten av länen har svarat att de har gjort färre fysiska kontroller under 2020 jämfört med tidigare år, säger Alexandre Barchiesi på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Kontrollstatistiken visar dock att många djurhållare lever upp till djurskyddsreglerna. De vanligaste bristerna när det gäller lantbrukets djur är skötselrelaterade. När det gäller nötkreatur är den vanligaste bristen djurens renhet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet