Lördag 20 juli 2019

DNA-teknik för att spåra lodjur

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska pröva ny teknik för att spår lodjur i gränstrakterna mellan Småland och Västergötland.

De senaste åren har det varit flera lodjurs-attacker mot får i området kring Habo och Mullsjö. Antalet attacker har ökat och var under senaste året 14 stycken, mot 6 – 7 attacker åren innan.

Fyra gånger har beslut om skyddsjakt tagits under 2018, men detta har inte gett resultat.

Nu prövar länsstyrelsen i Jönköping DNA-teknik för att fina rätt lodjur. Enligt rovdjursenheten på länsstyrelsen är det troligen ett lodjur som står bakom attackerna under det senaste året.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer