Onsdag 21 oktober 2020

Dramatisk ökning av antalet varsel

Foto: AF/Peter Kroon
Foto: AF/Peter Kroon

Antalet varsel på arbetsmarknaden ökar dramatiskt.
I Västra Götaland har hittills i mars månad 3556 personer varslats om uppsägning. Det kan jämföras 697 under hela mars månad för ett år sedan.

Den pågående pandemin har satt Sveriges ekonomi under hård press. Allvaret i situationen återspeglas i antalet inkomna varsel till Arbetsförmedlingen som stigit kraftigt de senaste två veckorna.

– Vi förbereder oss nu för de stora utmaningar som väntar på den svenska arbetsmarknaden, säger Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Västra Götaland

Hittills under mars månad är det sammantaget i hela Sverige 18 367 personer som varslats om uppsägning, vilket är något i underkant eftersom alla ärenden ännu inte registrerats. Detta är dramatiskt fler jämfört med hela mars månad 2019 då antalet berörda personer uppgick till 3 292.

I Västra Götaland har hittills i mars månad 3556 personer varslats om uppsägning. Det kan jämföras med 500 under februari månad, samt 697 under hela mars månad år 2019, för ett år sedan.

Finanskrisen

– Antalet personer berörda av varsel ökade i rekordhög takt under tredje veckan i mars. Vi ser nu spridningseffekter på arbetsmarknaden – både geografiskt och över olika näringsgrenar, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

– Alla varsel leder inte till uppsägningar och arbetslöshet. Utvecklingen framöver beror på hur långvarig krisen blir, men också på olika former av stödinsatser och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regeringens förslag på krispaket kan innebära att färre blir uppsagda och arbetslösa, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Under finanskrisen 2008 blev omkring sex av tio personer berörda av varsel uppsagda sex månader efter lagt varsel, tre av tio blev i slutändan arbetslösa.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer