Lördag 18 augusti 2018

Dröm om Götene

Drömmen om Götene ska bli verklighet. Det är målet för ett visionsarbete som påbörjats i Götene.

Det är företrädare för handeln, fastighetsägare, näringsliv och kommunen som gemensamt för diskussioner om hur kommunens attraktivitet ska höjas. Inspirationen har hämtats från Borås.

Arbetet syftar till att stärka ortens handel, öka trivseln för boende och ge bra förutsättningar för företagande.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer