Söndag 18 november 2018

E20-lösning för Västra stambanan?

Riksdagsledamot Sten Bergheden (M) frågar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om han är beredd att hitta en lösning för västra stambanan ihop med kommunerna.

Sten Bergheden, Mariestad, vill ha besked av infrastrukturminister Tomas Eneroth om regeringen är beredd att göra en liknande kraftsamling för att hitta en lösning på en nödvändig utbyggnad av Västra stambanan, som alliansregeringen gjorde för att lösa utbyggnaden av E20.

-Situationen på Västrastambanan är ohållbar och en utbyggnad av nya spår är helt nödvändigt och måste prioriteras för företag och jobb i Skaraborg och i Sverige, säger Sten Bergheden.

För att få till utbyggnaden om E20 så hjälptes alla kommuner och politiker till i Skaraborg för att hitta en gemensam lösning för utbyggnad och breddning av vägen.

– Västra Götalandsregionen har prioriterat en utbyggnad av Västra stambanan inför den nya infrastrukturproppen. Även Monica Green (S) har påtalat vikten av att Västra stambanan prioriteras. Det verkar därför mycket märkligt att S-regeringen i stället fortsätter att diskutera en ofinansierad höghastighetsbana, när kraften i stället borde läggas på en utbyggnad och upprustning av landets pulsåder Västra stambanan, säger Sten Bergheden.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet