Fredag 29 maj 2020

25 000 lantbrukare sökte krisstöd för torkan

Torkan i Sverige förra året beräknades kosta det svenska lantbruket cirka 10 miljarder kronor i inkomstbortfall. Totalt ansökte 24 405 lantbrukare om stödpengar. Av dessa lämnades 2122 in till Jordbruksverket i Skara.

– Många av våra medlemmar är hårt ekonomiskt pressade efter fjolåret. Krisstödet täcker cirka 15 procent av de totala effekterna, men det är viktigt och bra att regeringen agerade så snabbt i krisen och stöttar den svenska livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Enligt den senaste Lantbruksbarometern beskriver två av tre svenska bönder sin lönsamhet som ganska eller mycket dålig. Fjolårets extremtorka slog hårt mot alla delar av jordbruket och trädgårdsnäringen.

Ansökningarna om det statliga krisstödet, som skulle vara inne hos Jordbruksverket senast den 20 maj i år, gällde en andra utbetalning av regeringens avsatta budgetmedel på cirka 1,5 miljarder kronor. Cirka 400 miljoner fördelades redan i höstas. Genomsnittligt täcker ansökningarna runt 95 procent av de aktuella arealer och djur som varit berättigade till krisstödet.

Bland länen är antalet ansökningar störst i Skåne/Blekinge (4 812 stycken) följt av Västra Götaland (4 771, varav 2122 lämnades in i Skara), Östergötland (1 783), Jönköping (1 504) och Kalmar (1 426).

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet