Fredag 22 mars 2019

Allvarligt läge ekonomiskt läge efter torkan

I Sverige har sommarens torra och varma väder påverkat jordbruksföretagen mycket med allvarliga ekonomiska konsekvenser som följd. Spannmålsskördarna beräknas vara 30 – 70 procent lägre än normalt och tillgången på grovfoder är osäker. Det framgår av LRF Konults senaste rapport om lantbrukets lönsamhet

Årets väderlek har varit extrem med varmt väder i norra och mellersta Europa medan de södra delarna hade gynnsamma väderleksförhållanden. Runt om i världen har även Australien haft ett varmare första halvår. Varma luftmassor dominerade sommaren i sydvästra USA och sydöstra Kanada. I Sverige har sommarens torra och varma väder påverkat jordbruksföretagen mycket med allvarliga ekonomiska konsekvenser som följd.

Spannmålsskördarna beräknas vara 30 – 70 procent lägre än normalt och tillgången på grovfoder är osäker. Lantbruksföretag justerar sina besättningar efter fodertillgång och foderpriser, vilket leder till väntetider till slakt. De dåliga skördarna medför att Sverige övergår från att exportera spannmål till att bli beroende av import.

– Det ekonomiska läget på grund av torkan är bekymmersamt med fleråriga effekter för många av företagarna. Det gäller lantbrukets samtliga produktionsinriktningar. Vi ser svaga resultat när vi nu sammanställt denna rapport. Däremot är det stora variationer mellan företag och i olika delar av landet om hur torkan har påverkat lantbruksföretagarna, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult.

Rapporten pekar på en omvärld där den svenska kronan har försvagats mot både dollar och euro. Dessutom är det stigande marknadsräntor i USA, Europa och Sverige och ökande energipriser. Stabila globala livsmedelsmarknader medför stabila priser som inte visar på drastiska förändringar.

– Det är i denna värld som den svenska bonden verkar. Under den extrema sommaren har lantbrukaren haft fokus på att praktisk lösa de problem som uppstått av torka och värme som exempelvis att förse djuren med foder och vatten. Eftersom man har lagt mycket tid och energi på det operativa arbetet har man varken haft tid eller ork att lyfta blicken på de långsiktiga frågorna. Det är småföretagarens dilemma att flera funktioner ska utföras av samma person, ofta företagsledaren själv, säger Stefan Nypelius Affärsrådgivare LRF Konsult.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet