Torsdag 23 mars 2023

Arla sänker mjölkpriset

Mjölkpriset till Arlabönderna sänks för andra gången i år. Sänkningen gäller både konventionell och ekologisk mjölk.

Priset som bönderna får betalt för sin mjölk inom Arla går i februari ner med 31,2 öre per kilo mjölk. Sänkningen gäller både konventionell och ekologisk mjölk, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Det så kallade a contopriset för konventionell mjölk blir därmed 579,9 öre per kilo och 631,1 öre per kilo för ekologisk mjölk.

Sänkningen beror på lägre priser på den internationella mejerimarknaden. Det hänger i sin tur ihop med att tillgången på mejerivaror ökar, samt att Kina inte har kommit tillbaka som en lika stark uppköpare som väntat efter pandemin. Den här trenden förstärks av att både hushåll och företag nu reagerar på den höga inflationen och försäljningen i dagligvaruhandeln minskar, även på mejeriprodukter.

– Vi vet att kunder och konsumenter uppskattar våra produkter. Men den höga inflation bidrar till att många nu planerar sina inköp noggrannare, till exempel genom att leta extrapriser och välja billigare alternativ. Handeln på världsmarknaden är också viktig för Arla, och har en stor påverkan på vårt mjölkpris. Vi fortsätter att göra allt vi kan för att betala ett så konkurrenskraftigt mjölkpris som möjligt till våra ägare, mjölkbönderna, som alltjämt har ett historiskt högt kostnadsläge på sina gårdar, säger Kai Gyllström, vd för Arla Sverige, i pressmeddelandet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet