Torsdag 16 augusti 2018

Billigare med E85 i bilen

Det är nu klart lönsamt att tanka E85 för den som har en flexifuelbil. Detta sedan skatten på E85 tagits bort vid årsskiftet, menar Svebio (Svenska Bioenergiföreningen).

Det betyder att 220 000 ägare till flexifuelbilar kan göra en stor klimatinsats genom att tanka rätt, och dessutom göra det med lönsamhet, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

Svebio har jämfört priset på E85 med priset på bensin ända sedan E85 infördes i större skala 2005. Under de första tio åren var det i allmänhet lönsamt att tanka E85 jämfört med bensin och förbrukningen var relativt hög.

Men från 2015 har det inte längre lönat sig att köra på det förnybara bränslet. En viktig anledning är att riksdagen fattade beslut om att beskatta E85 med en krona per liter från december 2015. Skatten på etanol sänktes i augusti 2016, men det var fortfarande dyrare att köra på E85.

Från årsskiftet har skatten på E85 avskaffats, samtidigt som skatten på bensin har höjts. Det innebär att man i dagsläget tjänar 53 öre per ”bensinliter” när man tankar E85.

– Om alla som har flexifuelbil tankar klimatsmart med E85 kan vi minska utsläppen från trafiken med ett par hundra tusen ton CO2. Det kan ske redan i år, och är dessutom lönsamt för de berörda bilisterna. Det finns knappast någon klimatåtgärd som kan ge lika stor klimatnytta på kort sikt. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet