Torsdag 30 mars 2023

Bostadspriser sjunker i Västra Götaland

De senaste tre månaderna har både bostadsrättspriserna och villapriserna i Västra Götaland sjunkit med sex procent. I Sverige som helhet har prisnedgången på bostadsrätter mattats av något under oktober, det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Vi bedömer att högkostnadsskyddet för el tillfälligt kommer att dämpa den ekonomiska oron hos många bostadsägare. Men regeringen måste nu ge besked om vilka stödåtgärder de kommer sätta in under vintern, eftersom många bostadsägare fortfarande är hårt pressade av inflation, elpriser och räntor, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

Sett över en 12-månadersperiod har priserna på bostadsrätter i Västra Götaland sjunkit med åtta procent, medan villapriserna sjunkit med fem procent. I riket som helhet visar motsvarande siffror en nedgång på ses procent för bostadsrättspriserna och en minskning med fem procent för villapriserna. Fritidshuspriserna i Västra Götaland har stigit med en procent på årsbasis, att jämföra med en procents ökning i landet.

De tre senaste månaderna såldes 3 999 bostadsrätter i Västra Götaland, vilket är 23 procent färre än samma period förra året. Antalet sålda villor var 2 174, en nedgång med 16 procent.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet