Måndag 21 september 2020

Bostadspriserna steg under 2019

Det senaste året har bostadsrättspriserna i Västra Götaland stigit med 2,5 procent och villapriserna stigit med 5,6 procent. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som sammanställts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Det senaste tre månaderna har dock priserna på bostadsrätter sjunkit med 2,3 procent medan villapriserna legat stilla.

– På grund av bostadsbristen bedömer vi att bostadspriserna kommer att öka något i Västra Götaland under våren så länge konjunkturen är stabil och räntorna fortsatt låga, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I Stor-Göteborg steg villapriserna med 1 procent den gångna månaden. I övriga storstadsregioner låg priserna stilla. I riket som helhet sjönk villapriserna med 1 procent i december. På årsbasis har villapriserna i landet stigit med 5 procent.

I 18 av 21 län visar både villa- och bostadsrättspriser på en stigande trend under 2019. Mest har villapriserna ökat i Kalmar län, med en uppgång på 9 procent. I Jämtlands län och på Gotland sjönk villapriserna mest under förra året, med en tillbakagång på 4 procent.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet