Lördag 3 juni 2023

Dyster prognos från Sveriges småföretagare

Landets småföretagare är mycket pessimistiska inför det kommande året. Deras prognoser för företagets sysselsättning, omsättning och orderingång uppvisar en kraftig nedgång inom alla tre områdena.

Det visar en delrapport av Småföretagsbarometern 2020 som tas fram på uppdrag av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

– Det är ett allvarligt läge för många småföretag och de buffertar som byggts upp äts snabbt upp när intäkterna minskar samtidigt som kostnaderna är kvar. Men vi ser också exempel på företag som fått ett uppsving, så allt är inte nattsvart, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Finanskrisen

Småföretagskonjunkturen väntas falla till nivåer som rådde under finanskrisåren

Företagens prognoser för de kommande tolv månaderna är väldigt pessimistiska. När man väger ihop deras förväntan på sysselsättning, orderingång och omsättning visar det en kraftig nedgång och den så kallade konjunkturindikatorn] hamnar på nettotalet -2. Det är en nedgång med 63 indexenheter jämfört med förra årets mätning.

– Om det resultatet står sig när Småföretagsbarometern summeras rör vi oss mot ett konjunkturläge för småföretagen som är jämförbart med den djupa lågkonjunkturen i början av 1990-talet eller under finanskrisen 2008-2009. För att inte småföretagens dystra prognos ska bli verklighet behövs kraftiga åtgärder riktade till företagen, och det är bråttom, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Extra barometer

Småföretagsbarometern presenteras vanligtvis en gång om året, i år blir det den 10 juni 2020. Men med anledning av att många företagare är extra utsatta och påverkade av coronapandemin släpps nu en delrapport för att kunna ge en bild av hur Sveriges småföretagare själva upplever den rådande krisen och deras förväntningar för det närmaste året.

Undersökningen visar att coronapandemin och statens åtgärder för att begränsa smittspridningen har satt tydliga avtryck i företagens syn på konjunkturläget under mars månad. Det syns exempelvis i svaren om kommande sysselsättningsbehov och orderingång, där synen blev allt mer pessimistisk i slutet av månaden.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet