Lördag 3 juni 2023

Dystert bland västsvenska företag

Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé.
Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé.

Coronakrisen medför utmaningar för näringslivet och läget är allvarligt, menar Västsvenska Handelskammaren. De västsvenska företagen gör i april en dyster bedömning av konjunkturutvecklingen på 3 månaders sikt.

– Förväntningarna är negativa också på tolv månaders sikt, men betydligt bättre, vilket vittnar om en utbredd uppfattning bland företagen att krisen är övergående, säger Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé när organisationens konjunkturindex för april presenteras.

Förväntningarna på det kortsiktiga konjunkturläget hos vår företagarpanel är i paritet med de under finanskrisen 2008.

– Vi ser däremot i bedömningarna på 12 månaders sikt att företagen väntar sig både en botten och en vändning inom en överskådlig framtid, vilket är glädjande, säger Johan Trouvé.

Det finns fortfarande företag som går bra, men också de som tappat nästan alla intäkter den senaste tiden. Jämfört med finanskrisen 2008, då nedgången var mer generell och de underliggande orsakerna var helt andra, har det hittills framförallt skett en kraftig nedgång i vissa branscher. För att säkerställa näringsliv och välfärd efter krisen måste de företag som just nu går på knäna få hjälp.

Fordonsindustri

Volvo Cars och AB Volvos fabriker är stängda och i det närmaste alla anställda permitterade. Fordonsindustrin är en av Västsveriges viktigaste näringar och sedan ett antal veckor tillbaka har den i princip avstannat helt.

– Det är en smäll för regionen som kommer medföra stora utmaningar. Vi ska dock komma ihåg att den västsvenska ekonomin var stabil innan krisen slog till. I dessa tider behöver alla kavla upp ärmarna och hjälpas åt. Det gäller såväl regering som näringsliv och individer. Vi behöver tänka nytt och tänka om så att vi kan lämna krisen bakom oss med en fortsatt stark region att verka och leva i, menar Johan Trouvé.

– Regeringen försöker ta sitt ansvar och vi välkomnar att korttidsarbete kom på plats snabbt och inte fastnade i den annars utdragna lagstiftningskedjan. Men det behövs mer. Staten behöver stötta upp och täcka de fasta kostnaderna för företag i utsatta branscher. Sverige har starka statsfinanser och nu behövs pengarna hos företagen, säger Johan Trouvé och fortsätter.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet