Lördag 28 januari 2023

Elstödet betalas ut i februari

Elstödet till 4,3 miljoner hushåll i södra och mellersta Sverige kommer att börja betalas ut den 20 februari. Det meddelades på en pressträff på onsdagen.

Det är Försäkringskassan och Svenska kraftnät som fått i uppdrag av regeringen att ta fram det nya elstödet. Det ska betalas ut till hushåll i hela Sverige.  Utbetalningarna startar den 20 februari och gäller förbrukningen mellan oktober 2021 och september 2022.

Enligt Försäkringskassan ska berörda kunder anmäla sitt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 13 februari.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet