Lördag 3 juni 2023

EU-pengar till Sverige efter beslut i parlamentet

Sverige får runt 830 miljoner kronor från EU för att bekämpa både Coronaviruset men också för att lindra effekterna för både arbetstagare och företagare.

– Kommissionen kommer att betala ut cirka 540 miljoner kronor till Sverige i mars och april, samtidigt som Sverige får behålla ca 290 miljoner kronor i oanvända medel från EU:s struktur- och investeringsfonder. Det är bra att EU snabbt bistår medlemsstaterna i en mycket svår situation, säger Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S).

Europaparlamentet godkände på torsdagskvällen EU-kommissionens stödpaket på 37 miljarder euro, för att bekämpa coronaviruspandemin. Tanken är att stödja medlemsstaternas sjukvårdssystem, små- och medelstora företag, arbetsmarknaderna och andra känsliga områden inom EU:s medlemsländers ekonomier.

– EU:s sammanhållningspolitik bistår Sverige med runt 830 miljoner kronor för att motverka de omedelbara effekterna av coronapandemin. Både när det gäller det skriande behovet av sjukvårdsmateriel, forskning och utveckling, samt stöd till små- och medelstora företag, säger Erik Bergkvist.

– Nu behöver pengarna snabbt komma ut i medlemsländerna men fler stödpaket från EU kommer säkerligen behövas, menar han.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet