Tisdag 25 september 2018

EU:s budget kan hota västsvensk tillväxt

EU-parlamentet i Strasbourg. Foto: Fredrik Andersson
EU-parlamentet i Strasbourg. Foto: Fredrik Andersson

Inför EU:s framtida budget ryktas det om stora nedskärningar i sammanhållningspolitiken. Västra Götaland och Halland riskerar att från 2021 inte få ta de del av denna EU-finansiering över huvud taget, något som skulle få allvarliga konsekvenser för den Västsvenska tillväxten, europeiska mervärdet och EU:s legitimitet.

Under en dialogkonferens i Göteborg i veckan samlades politiker och tjänstepersoner från europeisk till lokal nivå för att belysa vikten av en fortsatt sammanhållningspolitik för alla.

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.

– Sammanhållningspolitiken är kärnan i EU-samarbetet och det politikområde som håller samman Europas regioner. Den funktionen har aldrig varit viktigare än i dag, säger Birgitta Losman, regionråd (MP) och ordförande i Strukturfondspartnerskapet Västsverige.

Sammanhållningspolitiken har lämnat tydliga avtryck i det regionala tillväxtarbetet.  Enligt siffror från Tillväxtverket har 7313 nya arbetstillfällen och 2158 nya företag startats i Västsverige mellan 2007 och 2013.

Sammanhållningspolitiken har i Västsverige bland annat finansierat projekt som Integration Halland samt genom olika projekt bidragit i utvecklingen av GU Ventures och Innovatums verksamheter. Insatserna påverkar vardagen för invånarna och har gjort skillnad för såväl nyanlända, entreprenörer och verksamheter, menar regionen.

I maj föreslår Europeiska kommissionen en ny flerårig budget och det ryktas om stora nedskärningar i sammanhållningspolitiken. I ett av scenarierna riskerar finansiering utebli helt för Västra Götaland och Halland. Detta innebär cirka 1,5 miljarder kronor i förlorade EU-medel för insatser inom bland annat kompetensförsörjning, ökad sysselsättning, stärkt konkurrenskraft samt främjande av forskning och innovation.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer