Tisdag 25 september 2018

Få bostadsägare oroar sig för räntorna

Trots spekulationer om kommande höjningar och skärpt amorteringskrav, är det få bostadsägare som är oroliga över att räntan på deras bolån ska stiga.

Svensk Fastighetsförmedlings undersökning Bobarometern visar att hela 36 procent av de svenska bostadsägarna inte känner någon oro alls för höjda räntor. 41 procent känner sig lite oroade. Endast sex procent känner stark oro, medan fyra av tio känner sig lite oroliga.

Bolåneräntorna har sjunkit till rekordlåga nivåer de senaste åren och just nu har Sverige den lägsta reporäntan på 350 år. Reporäntan har varit negativ sedan februari 2015.

Bobarometern visar också att så många som 49 procent skulle tvingas flytta till ett billigare boende om deras månadskostnad ökar med mer än 3 000 kronor.

– Vår Bobarometer indikerar att bostadsägarna inte är förberedda på att tiderna förändras på bostadsmarknaden. Vi vet att räntorna inte kommer att vara så här låga för evigt och hushållens boendekalkyler kommer att ändras drastiskt när räntorna stiger, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

-Vårt råd är därför att kalkylera för högre boendekostnader genom att bygga upp en buffert och räkna på hur din ekonomi skulle påverkas om bolåneräntan steg med exempelvis fem procent

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet