Onsdag 26 juni 2019

Fortfarande ljusglimtar i västsvensk ekonomi

– Det finns fortfarande ljusglimtar i vår konjunktur, inte minst de västsvenska börsbolagens nya rekord under första kvartalet, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Konjunkturutvecklingen i april månad gav en dyster start. När finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade den senaste prognosen för det ekonomiska läget i Sverige konstaterades bland annat att regeringen missar överskottsmålet med en tredjedel och att ”utrymmet för ofinansierade reformer för 2019 är i det närmaste obefintligt”.

Förra veckan publicerades även ny statistik från TRR Trygghetsrådet som visade att Västra Götaland med Göteborg är den storstadsregionen där uppsägningar av tjänstemän ökade mest under årets första kvartal:

– Våra egna indikatorer bekräftar TRR:s uppgifter då vi ser att antalet varsel och konkurser som helhet i länet har gått upp jämfört med föregående månad och för ett år sedan, säger Johan Trouvé.

Inte bara  nedgång

Trots att det finns en del tecken på att konjunkturen håller på att mattas av, betyder det inte att Sverige och regionen rör sig mot en kraftig nedgång. Tvärtom så pekar flera indikatorer på en fortsatt stabil konjunktur, till exempel att nybilsregistrering gick upp i mars jämfört med föregående månad.

– Västsverige, och särskilt Göteborgsregionen, har även en fortsatt låg och stabil arbetslöshetsnivå jämfört med övriga riket. Byggbranschen har inte heller mattats av på samma sätt i Göteborg som i Stockholm.

Västsvenska börsbolag motbevisar mediebilden av konjunkturen och slår nya rekord

– AB Volvo, Sveriges i särklass största bolag, slog nytt rekord med en omsättning på 107 miljarder kronor för första kvartalet. Även medtech-bolaget Getinge presterade bättre än analytikernas förväntningar med en kvartalsvinst på 369 miljoner kronor, säger Johan Trouvé.

Han är inte förvånad:

– De stora företagens framgångar påverkar direkt och indirekt alla anställda i regionen. Västsverige har flera bolag i världsklass, på flera områden är regionen helt enkelt bäst! Därför söker sig stora investerare till Göteborg – de ser vad regionen kan erbjuda och vår potential.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet