Onsdag 26 september 2018

God utveckling av svensk ekonomi

Finansdepartementets senaste prognos för ekonomin och de offentliga finanserna. Visar en fortsatt god utveckling av svensk ekonomi.
-Sverige står väl rustat att ta sig an både samhällsproblem och möjliga ekonomiska obalanser, säger finansminister Magdalena Andersson.

-Vår prognos för tillväxten och arbetslösheten är i stort oförändrad, men de offentliga finanserna väntas bli något starkare än vid förra prognostillfället, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Tillväxten förväntas bli 2,8 procent i år för att sedan minska till 2,2 procent nästa år. Arbetslöshetsprognosen är oförändrad och arbetslösheten väntas fortsätta falla, samtidigt som sysselsättningsgraden är fortsatt den högsta på drygt 25 år.

De offentliga finanserna antas bli något starkare såväl i år som nästa år än vid prognosen i december. Upprevideringen beror främst på minskade utgifter i staten, men även på att skatteinkomsterna bedöms växa något snabbare.

Riskerna för att utvecklingen ska bli svagare än väntat är dock stora. Förutom risken för en kraftigare inbromsning i Kina finns en politisk osäkerhet kring Brexit och USA samt under den senaste tiden en finansiell oro och volatila bostadspriser.

– Därför är det så viktigt att regeringen under mandatperioden har vänt underskott till överskott, samtidigt som statsskulden har minskat rejält och arbetslösheten pressats tillbaka. Sverige står därmed väl rustat att ta sig an både samhällsproblem och möjliga ekonomiska obalanser, säger finansministern.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet