Lördag 3 juni 2023

Häften korttidspermitterar personal

Hälften av småföretagen i västsverige planerar att korttidspermittera personal.

I en ny undersökning har Västsvenska handelskammaren frågat småföretagarna hur de påverkas av coronakrisen och hur de ser på regeringens olika stödåtgärder.

– Den visar att hälften av dem kommer att korttidspermittera medarbetare. Möjligheten till uppskov med skatteinbetalningen kommer att nyttjas av 40 procent av företagen, säger Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé.

25 procent av de västsvenska företagen planerar att använda båda stödåtgärderna medan en tredjedel av företagen inte planerar att använda någon alls.

Av de föreslagna stödåtgärderna som särskilt riktar sig mot små och medelstora företag är det framför allt sänkt arbetsgivaravgift som lättar bördan. Nio av tio småföretag anser att de kommer att ha nytta av sänkningen.

– Sänkt arbetsgivaravgift kräver ingen ansökan och ingen byråkrati innan det godkänns. Det är enkelt och effektivt för småföretagen och därför uppskattat. Företagen måste få besked och stöd omgående, säger Johan Trouvé.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer