Lördag 3 juni 2023

Kontantuttag fortsätter minska

– Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle går snabbt. Andelen kontanta betalningar i ekonomin minskar drastiskt, vilket gör Sverige unikt i ett internationellt perspektiv, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Invånarna i Västra Götaland tog under andra halvåret 2019, ut 8 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater.

I genomsnitt tog varje invånare i Västra Götaland ut 725 kronor i månaden, vilket är en minskning med 10 procent på ett år.

Utvecklingen i Västra Götaland följer riket i stort, där uttagen av kontanter minskade från 47 miljarder kronor under andra halvåret 2018 till 42 miljarder andra halvåret 2019.

– Många människor har svårt att betala digitalt och dessutom är dagens digitala betallösningar sårbara och skulle kunna slås ut i vissa typer av krissituationer. Därför vill Bankomat att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala under överskådlig tid, säger Johan Nilsson.

Riksdagen antog  i november 2019 en ny lag om kontanthantering. Lagen innebär att sex stora banker bland annat ska se till att svenskarna inte har för långt från sin bostad till närmaste plats för kontantuttag.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet