Fredag 14 augusti 2020

Längre bindningstider på lån allt vanligare

57 procent av de som tecknade nya bostadslån hos statliga banken SBAB under november valde tremånaders bindningstid på sina lån jämfört med 60 procent i oktober.

35 procent av nya bolånetagare valde bindningstid på mellan 1 till 4 år i november.

– Det kan vara så att vi redan nu ser tecken på att människor garderar sig mot stigande räntor, och om Riksbanken står fast vid sin prognos kommer det en räntehöjning nu i december, Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

– Vår statistik visar att fler väljer att binda räntan och att bindningstider på upp till fem år ökat. Idag är mellanskillnaden i vad du betalar i ränta inte så stor mellan olika bindningstider.

– Vid val av längre bindningstider är det viktigt att ställa sig frågor som om man tänkt bo kvar under bindningstiden, om man flyttar innan lånet ska läggas om får man betala för att lösa det i förtid. Fördelen är att du vet vad du ska betala under lång tid framöver, säger hon

Reporäntan lämnades oförändrad på minus 0,25 procent i oktober. Riksbankens prognos är att räntan höjs till noll i december. Osäkerheten kring både konjunktur och inflationsutvecklingen i vår omvärld är påtaglig, prognosen är att efter höjningen i december kommer räntan att förbli låg under en längre tid.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet