Onsdag 26 september 2018

Mäklarna spår svalare bostadsmarknad

Antalet fastighetsmäklare som tror på prisnedgång de kommande tre månaderna är nu fler än de som tror på en uppgång. Det visar en sammanställning som Fastighetsmäklarförbundet presenterar.

Under våren och sommaren 2017 var de mäklare som trodde på prisökning 30 procentenheter fler än de som trodde på nedgång, enligt marknadsindikatorn.

Men nu är de som tror på prisnedgång något fler än de som tror på uppgång, indikatorn har alltså sjunkit till under noll (negativ). Däremot tror fastighetsmäklarna inte på några kraftiga nedgångar.

– Vi tycker att det är viktigt att vi berättar för både köpare och säljare hur Sveriges fastighetsmäklare upplever stämningarna. Ju bättre information vi kan ge till marknaden, desto lättare blir det att fatta beslut, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Förra gången som indikatorn var under noll var inför införandet av amorteringskravet våren 2016. Då ville många sälja samtidigt vilket bidrog till en prispress under en kortare period.

– Det kan vara flera orsaker till den ändrade stämningen på marknaden. Finansinspektionens åtgärder kan ha haft viss effekt, och vi har också mycket nyproduktion som späder på utbudet på många håll. Men framför allt har vi haft en lång tid av stora prisökningar och det leder till att många känner att priserna inte borde kunna gå upp så mycket mer. Vi aktar oss för att dra några långtgående slutsatser om framtiden, men vi vill informera om hur mäklarna upplever läget just nu, säger Carolina Stegman.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet