Söndag 19 augusti 2018

Minus i regionbudget 2018

Västra Götalands regionstyrelse fastställde på tisdagen detaljbudgeten för 2018. Det nya budgeterade resultatet för 2018 är minus 189 miljoner kronor.

Samtidigt har Västra Götalandsregionen haft ett par ekonomiskt mycket starka år bakom sig. Plus 900 miljoner kronor 2017 och plus 1 600 miljoner kronor 2016.

Trots ökade anslag är det sjukhusen som är regionens stora orosmoln. Samtliga sjukhus inrapporterar en budget i balans. Men samtidigt konstaterar koncernkontorets budgetcontrolling att flera sjukhus befarar stora underskott.

-I samband med inrapportering av detaljbudget har inga åtgärdsplaner rapporterats. Regionstyrelsen förutsätter därför att åtgärder vidtas av styrelserna om man bedömer att det finns risk för ekonomisk obalans, skriver regionstyrelsen.

Regionstyrelsen påminner om att sjukhusen i regionen i kompletteringsbudgeten fått ytterligare 306 miljoner kronor för att stödja goda förutsättningar för sjukvårdens medarbetare, förbättra personalsituationen och utveckla vårdens verksamhet. Modellen ska stimulera ökad produktivitet genom så kallade brutna tak i ersättningen till sjukhusen fortsätter under 2018.

Socialdemokraterna markerar dock i en särskild protokollsanteckning sin avvikande inställning:

-Trots en skattehöjning i början av mandatperioden, trots stora tillskott av statsbidrag från den S-ledda regeringen, trots god konjunktur med minskad arbetslöshet och höjd sysselsättning, och trots stora överskott i miljardklassen förmår majoriteten inte skapa balans i verksamheten. Med det nu presenterade förslaget till detaljbudget konstaterar vi att fortsatta neddragningar av vårdproduktion och ytterligare besparingsåtgärder inom akutsjukhusen är oundvikliga, skriver oppositionsrådet Helen Eliasson (S).

Även de fackliga organisationerna är oroliga:

-Återigen går akutsjukhusen med underskott, men presenterar trots detta nollbudgetar. Vi har svårt att förstå hur detta ska kunna gå att klara utan att minska på vårdproduktionen, skriver Kommunal, Saco, Vision och Vårdförbundet i en gemensam skrivelse.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet