Torsdag 16 augusti 2018

Minus i regionens bokslut

Västra Götalandsregionens verksamhet redovisar ett överskott på sammanlagt 618 miljoner kronor för 2017. Men genom tidigare beslutad medfinansiering av kollektivstrafikåtgärder i Göteborgsområdet med 841 miljoner kronor, så blir det bokförda resultatet ett underskott på 223 miljoner kronor.

Regionstyrelsen godkände på tisdagen årsredovisningen för 2017 och menar att med den gjorda avsättningen står regionen väl rustat att möta nödvändiga framtida insatser för en bättre kollektivtrafik.

Sammantaget är koncernresultatet för 2017 därmed ett underskott på 223 miljoner kronor. Det är 359 miljoner lägre än det budgeterade resultatet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet